مشارکت و سرمایه گذاری

نظر به موضوع فعالیت شرکت های کالامهر در انجام پروژه های فنی و مهندسی (داخلی و خارجی)، همچنین واردات و صادرات در  زمینه محصولات مرتبط و با توجه به اعتبار بین المللی شرکت ، آمادگی تامین مالی از طریق ECAF را دارد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.